Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Samsung Wave 2

Samsung Wave II, tasar?m itibariyle ayn? Wave I gibidir. Yinede Donan?msal de?i?iklikleri görebilirsiniz. Samsung’un yeni kral?n? daha iyi tan?mak için dilerseniz ?imdi de teknik detaylara bir göz atal?m.

Bada OS v1.2 ten kareler

Samsung Wave 2 (II) [S8530] Temel Özellikleri

 • Ekran: 3.7″ inç büyüklü?ünde 16M-renk Super Clear LCD dokunmatik ekran, WVGA (480 x 800 piksel), çoklu dokunmatik giri?i, çizilmeye dayan?kl? cam yüzey.
 • Tasar?m: Ince ve sa?lam metal gövde.
 • ??letim Sistemi: Samsung Uygulamalar? ile Bada OS 1.2.
 • ??lemci: ARM Cortex A8 1GHz i?lemci tabanl?
 • ?ebeke: Çift bant ile Quad-band GSM deste?i, HSPA.
 • Kablosuz A?: WPS deste?i ile Wi-Fi 802.11 b / g ba?lant?s?, Wi-Fi tethering.
 • Yol Haritas?: Dahili A-GPS deste?i, dijital pusula ile GPS al?c?s?, Samsung LBS ROUTE 66 taraf?ndan desteklenmektedir.
 • Kamera: 5 MP otomatik odakl? kamera, dokunmatik odaklama ve LED fla?l?, geotagging, yüz, gülümseme ve göz k?rpma alg?lama.
 • Video: 30fps’de 720p video kayd?.
 • Haf?za: 2GB dahili bellek, microSD kart yuvas?.
 • Ba?lant? Giri?leri: Standart microUSB portu ve A2DP destekli Bluetooth v3.0.
 • Giri?ler: Standart 3.5mm kulakl?k giri?i, TV ç?k???.
 • Radyo: RDS ile Stereo FM radyo, FM kay?t.
 • ?nternet Taray?c?s?: Flash ile Webkit tabanl? Samsung Dolphin Browser 2.0 deste?i.
 • Sosyal A?lar: YouTube istemcisi, Facebook ve Twitter entegrasyonu.
 • Oynat?c?: DivX / XviD video oynatma deste?i.
 • Hoparlörler: Iyi ses kalitesi.
Samsung Wave 2 Videosu

Aynen ilk Wave’de oldu?u gibi Wave II serisinde de özellikleri etkileyici. Bir telefonda görmek istedi?iniz her ?ey var. Böyle bir telefon, tüm çoklu medya ihtiyaçlar?n?z? kar?layabilecek güçte oldu?unu dü?ünüyorum. Özellikler bunu kan?tl?yor. En belirgin özelliklerden söz edecek olursak, 3.7″ inç büyüklü?ünde ekran, ARM Cortex A8 1GHz i?lemci tabanl?, WPS deste?i ile Wi-Fi, 5 MP otomatik odakl? kamera ve Bada’n?n son sürüm i?letim sistemi ile göz kama?t?r?yor. ?ncelemelerimizde her zamanki gibi yine telefonlar?n eksik yönlerini ele al?yoruz. Her iki Wave telefonlar?n ortalama olarak eksik yönleri ayn? ?ekildedir. Detaylar için listeye bir göz atal?m.


(Super Clear LCD, SuperAMOLED kar??la?t?rmas?)

Samsung Wave 2 (II) [S8530] Eksikleri ve Dezavantajlar?

 • Bada’n?n mevcut uygulamalar?n s?n?rl? say?da.
 • Super Clear LCD, SuperAMOLED ile ayn? kalitede de?il.
 • MicroSD yuvas? pilin alt?nda.
 • Kamera Lensi korumas? yok.
 • Satnav yaz?l?m? sadece 30 günlük deneme sürümü.
 • Ortam ?????na göre ekran parlakl???n? ayarlamak için sensör yok.

Yazd???m?z eksikler ayn? zamanda beklentilerimizin de kar??l???d?r. Wave 2 de bekledi?imiz en zarif özelliklerden biri de Ortam ?????na göre ekran parlakl???n? ayarlamak için sensör koyulmas?yd? ama biz bunu Wave 2 de görmedik. ayr?ca di?er eksiklere bak?ld???nda kamera lensinin kirlenmemesi için herhangi bir koruma kapa?? bulunmuyor. Wave 2 de Super Clear LCD ekran kullan?lm??, görüntü kalitesi hernekadar iyi olsa da SuperAMOLED ile ayn? kalitede de?il. Eksikler hakk?nda söyleyebileceklerimiz bu kadar.

Orijinal Wave ile Wave II kar??la?t?rmas?

 • Son Bada 1.2 OS i?letim sistemi.
 • Swype gibi T9 Trace metin giri?i bulunuyor.
 • Büyük 3.7 ” inç dokunmatik ekran.

Göründü?ü gibi üç büyük de?i?im görünüyor. Orjinal Wave sat?? rekoru k?rd? ve üretilen miktar bitti. Bunu farkeden Samsung, di?er alternatif olarak h?zl? bir ?ekilde Wave 2 modelini piyasaya snmak zorunda kald?. ??te Yebi Wave’niz.

Samsung S8530 Wave II

Be?enin veya be?enmeyin, Samsung S8530 Wave II, Orjinal Wave’nin piyasalarda patlayan sat??lar?ndan sonra zorunlu bir ?eçimdi. Samsung yine güzel bir i? ç?kard? ve Geli?mi? Wave versiyonunu dinya pazar?na sundu. Dileriz Wave 2 alaca??n?z veya ald???n?z için pi?man olmaman?zd?r. Ve bana göre piyasadaki en iyi telefonlardan birdir. Bu incelememizinde sonuna geldik. Ba?ka bir incelemede görü?mek üzere, Ho?çakal?n.

Bir Cevap Yazın