Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Seth Rogen: Ciddi rollerin adamı

Seth Rogen: Ciddi rollerin adam?Seth Rogen, 2007’de hayat?m?za giren en iyi iki ?eyden biri. Üç y?l içinde yedi ba?rol ve bir o kadar yan rolde kar??m?za ç?kt?. 18 ?ubat’ta ise “Green Hornet” ile kar??m?zda olacak. (Bu arada di?er iyi ?ey Twitter.)
Seth, 2007’deki bir röportaj?nda “Bu y?l o kadar çok film yapt?m ki art?k yüzümü görmekten nefret ediyorum” demi?ti. Gerçekten 2007’den bu yana Seth Rogen filmleri sa?anak gibi ya??yor. Bunda, Judd Apatow’un ba?ar?s?n?n etkisi yads?namaz. Judd Apatow kazan?nca Seth Rogen de kazanm?? say?ld? diyebiliriz.
?kilinin geçmi?i epey köklü. Seth’in ilk rolü, Judd Apatow’un ilk dizisi “Freaks and Geeks”teydi. Seth, o s?rada sadece 16 ya??ndayd? ve birkaç stand up gösterisi d???nda tecrübesi yoktu. “Freaks…” leziz bir diziydi ama ilk sezonunda iptal edildi. Judd Apatow, gözüne giren Seth’e; sonunda yine çuvallayacak olan bir ba?ka iyi dizi “Undeclared”de rol verdi. Oynad??? iki dizinin de iptal edilmesinin k?rg?nl???yla “Art?k ancak Judd Apatow filmi olursa oynar?m” dedi ve bu karar?na sad?k kald?.
Seth Rogen: Ciddi rollerin adam?Seth Rogen, uzun süre sadece Judd Apatow’un yazd??? / yönetti?i / yap?mc?s? oldu?u filmlerde oynad?. (bkz. “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy”, “40 Year Old Virgin”, “Knocked Up”, senaryosunu kendi yazd??? “Superbad” , “Step Brothers”, “Pineapple Express”, “Funny Peaope”).
Seth’in kendi kanatlar? ile uçmaya ba?lamas?, bir Kevin Smith filminde oynama hayalinin gerçekle?mesi ile ba?lad?. “Kung Fu Panda”, “Observe and Report” ve “Green Hornet” derken sadece Judd Apatow’un tayfas? olmad???n? da gösterdi.
Gelelim Seth Rogen’in pek bilinmeyen yönlerine. Do?açlama yapmay? seviyor, “Pineapple Express” s?rf bu yüzden üç yüz bin metre filme çekilmi? ki bu komedi filmlerinde bir rekor. Judd Apatow için “O olmasayd? herhalde evsiz bir alkolik olurdum” diyor.”Green Hornet”teki rolü için on be? kilo verdi. Ayr?ca Adam Sandler’?n ya?ayan en komik aktör oldu?unu dü?ünüyor.
istegenc.com.tr

Enhanced by Zemanta

Bir Cevap Yazın