Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Sony Ericsson Experia Arc

Haber, Sony Ericsson, yeni ç?kacak ak?ll? telefonu Experia Arc üzerinde çok farkl? bir dokunmatik ekran teknolojisi uygulamay? planl?yor.

Cypress TrueTouch adl? teknoloji uygulanacak olan Xperia Arc’ta 32 noktaya duyarl? multi-touch dokunmatik ekran olaca??na dair bilgi verildi.

Peki 10 parma??m?z?n bile yetmedi?i kadar fazla noktadan dokunu?u alg?layabilecek bu ekran teknolojisi ne i?e yarayacak?

Techradar’?n haberine göre bu özellik baz? oyunlarda ekstra isabet sa?layabilir. Ayr?ca yaz? yazarken daha keskin dokunma özelli?i sunabilece?ine dair bir varsay?m da mevcut.

 

Sony Ericsson Dokunatik Ekran
Sony Ericsson Experia Arc
haber

Bir Cevap Yazın