Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Tüketicinin gözü kulağı iPhone 4’ü önermiyor!

Tüketicinin gözü kula?? iPhone 4’ü önermiyor!

Apple hatay? kabullenmiyor…
Tüketiciyi hiçbir kar amac? gütmeden ya da ürünlerin reklam?n? almadan bilgilendiren site Consumer Reports, iPhone 4’e ate? püskürtmeye devam ediyor.

Apple’?n iPhone 4’teki sinyal sorunuyla beraber ortaya ç?kan kriz sonucunda firma hiçbir ?ekilde telefonunun tasar?m?n?n hatal? oldu?unu kabul etmemi?ti. Apple dün yapt??? aç?klamada da iPhone 4’le beraber, anten sorununu çözecek k?l?f da??tmaya devam edeceklerini ve bu çözüm ?eklini hiçbir ?ekilde geni?letmeyeceklerini yineledi.

Consumer Reports da iPhone 4’ü tüketicilere önermediklerini ?u blog yaz?s?yla tekrarlad?; “Tasar?m hatas?n?n üstünü örtmek için, yükü kullan?c?n?n üzerine y?kmak bizim için kabul edilebilir de?il. Bu nedenden dolay? iPhone 4’ü önermemeye devam ediyoruz ve Apple’a bu konuda kal?c? bir çözüm bulmalar? konusunda ça?r?da bulunuyoruz.”

Bir Cevap Yazın