Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Turkcell kapsamayla gelir rekoru kırdı

Turkcell, 2010’un ikinci üç ay?nda gelirlerini 2.24 milyar TL’ye ç?kararak tarihinin rekorunu k?rd?. ?irketin ikinci üç ayl?k net kâr? yüzde 8.5 artarak 422 milyon TL’ye ula?t?
Turkcell 2010’un ikinci üç ay?nda gelirini 2.24 milyar TL’ye ç?kard?. Turkcell’in ikinci üç aydaki net kâr? geçen y?l?n ayn? dönemine göre yüzde 8.5, bu y?l?n ilk üç ay?na göre yüzde 1.1 artarak 422 milyon TL’ye ula?t?.

2004-2009 aras?nda 5.6 milyar TL’lik yat?r?m yapt?klar?n? söyleyen Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, “Yat?r?m ektik, kapsama alan? biçtik. Bu y?l 2 milyar TL’lik yat?r?m hedefliyoruz” diye konu?tu.

Fatural? aboneye odakland?

Türkiye’de ve dünyada say?l? 3G ?ebekelerinden birini kurduklar?n? ifade eden Süreyya Ciliv, 8 ülkede 62 milyon aboneleri oldu?unu söyledi.

Son üç ayda 450 bin fatural? abone kazand?klar?n? kaydeden Süreyya Ciliv, fatural? abonelerin toplam abone say?s? içinde yüzde 30’u a?t???n? belirtti. Süreyya Ciliv, “Toplam gelirlerimiz içinde de fatural? hatlar?n pay? yüzde 57-58 civar?nda” dedi.
22 bin 200 baz istasyonu var

Turkcell’in Türkiye genelindeki baz istasyonu say?s?n?n 3G ile birlikte 22 bin 200’e ula?t???na dikkat çeken Süreyya Ciliv, baz istasyonlar?n?n 17 bininin 2G, 5 bin 200’ünün de 3G sistemine hizmet verdi?ini söyledi

Turkcell’in Türkiye’deki abone say?s?n?n 33.9 milyon civar?nda oldu?unu belirten süreyya Ciliv, pazar pay?n?n abone say?s?nda yüzde 55 gelirde yüzde 58 oldu?unu vurgulad?.
posta

Bir Cevap Yazın