Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Turkcell VINN 3G Modem kurulumu

Turkcell VINN 3G Modem kullanarak internete ba?lanmak çok kolay. Bilgisayar?n?za kurulum gerçekle?tirdikten sonra 3G ?ebekesi kapsama alan? içerisinde 3G h?z?nda internete girebilirsiniz. 3G kapsama alan?nda de?ilseniz GPRS veya EDGE h?z?nda internete ba?lan?rs?n?z.

VINN 3G Modem kurulumu

* 3G ?nternet Hatt?n?z? sim kart yuvas?na k?lavuzda gösterildi?i gibi tak?n.
* 3G Modeminizi bilgisayar?n?z?n USB ba?lant?s?na tak?n.
* Sistem yeni donan?m?n?z? otomatik olarak alg?layacak ve yaz?l?m?n yüklenmesi için sizden onay isteyecektir.
* Onay? verdi?inizde 1-2 dakika içinde yükleme gerçekle?ecek ve masaüstünüzde V?nn ba?lant? ara yüzü ikonu belirecektir.
* Yaz?l?m ikonuna t?klad???n?zda yaz?l?m ara yüzü aç?lacakt?r.
* ?nternet ba?lant?n?z? ba?latmak için Ba?lan’? t?klay?n.
* Art?k internete ba?l?s?n?z.

Turkcell 3G VINN k?lavuzunu indirmek için t?klay?n?z.

Bir Cevap Yazın