Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Tuz Gölü’ uyduların hizmetinde

Giderek kuruyan Tuz Gölü, gözlem uydular?na hizmet verecek…

Uydu kameralar?n?n beyaz ayar?, uzaydan son derece net görülen Tuz Gölü’nde yap?lacak. Bu amaçla, çe?itli uluslara mensup bilim insanlar?, Tuz Gölü’nde inceleme yapt?.
Dünyan?n en tuzlu göllerinden birisi olan ve son y?llarda giderek kuruyan Tuz Gölü, bundan böyle bilimsel çal??malar için kullan?lacak.

S?? oldu?u için yaz aylar?ndaki buharla?ma sonucunda hayli küçülen ve uzaydan bembeyaz görünen Tuz Gölü, uydulardaki kameralar?n belirli aral?klarla yap?lmas? gereken ‘beyazl?k ayar?’ için ideal bir görüntü olu?turuyor. Dünya Gözlem Uydular? Komitesi (CEOS) ile TÜB?TAK Uzay Teknolojileri Ara?t?rma Enstitüsü, bu amaçla bir toplant? düzenledi. Toplant?ya kat?lan Brezilyal?, Frans?z, ?ngliz, Amerikal?, Çinli ve Taylandl? bilim insanlar?, Tuz Gölü çevresinde muhtelif ara?t?rmalar yapt?.
8 merkezden biri
TÜB?TAK’?n ve CEOS’un internet sitelerinde yer alan bilgilere göre, Tuz Gölü’nden uydular?n beyazl?k ayar? için faydalanma fikri geçti?imiz y?l gündeme geldi. Göl ve çevresinde incelemeler yap?ld?, parlakl?k ve yans?man?n uydulardaki kameralar?n beyazl?k ayar?nda çok rahat kullan?labilece?i tespit edildi. Tuz Gölü, yeryüzünde bu amaçla kullan?labilek uluslararas? standartlara sahip sekiz önemli merkezden birisi.
Beyazl?k ayar? neden yap?l?r
FOTO?RAF makinalar?nda beyazl?k ayar? yapmak için genellikle bir A-4 ka??d? veya beyaz badanal? bir duvar kullan?l?r. Ancak uydular için yeryüzündeki beyazl?klardan faydalanmak gerekiyor. Tuz Gölü, uzaydan hemen görülen parlakl???yla bunun için son derece ideal. Tuz Gölü’nün bu amaçla kullan?lmas?, göle yönelik uluslararas? bilim faaliyetlerine de h?z verecek.

Bir Cevap Yazın