Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Uzaktan Kumandalı Helikopter ile Havadan JVC GY-HM100 Çekim

Kaliforniya’dan CopterStudios firmas?,iki Halo uzaktan kumandal? helikopteri havadan yak?n mesafe çekimleri için JVC GY-HM100 ProHD kamera ile donatt?.Halo helikopterler kablolu televizyon programlar?,filmler,
televizyon reklamlar? ve firma tan?t?mlar? için etkileyici HD çekimler yapt?lar.

CopterStudios’un sahibi Darin Huard bu minik helikopterli kamera sistemlerinin benzersiz sinema aç?l? çekimler yapabilece?ini fark edip firmay? be? y?l önce kurdu.Hassas hareketlerle uçabilen ve havada durabilen Halo,yerden 15 ila 30 metre yükseklikler aras?nda çekim yapabiliyor.Bu mesafeden çekim büyük boy helikopter,kamera kolu ve vinci ile fazla zor ve pahal? olur.
Huard,GY-HM100kameralar?n üstün HD görüntü kalitelerinin yan?nda hafif,küçük ve Fujinon 10x lensli olduklar? için de seçildiklerini söyledi.Kameralar de?i?ik kare h?zlar?yla HD ve PAL görüntü çekebiliyorlar ve dahili görüntü sabitleyicilerle 3 CCD alg?lay?c?lara sahipler.
CopterStudios her yap?mda be? ki?ilik bir ekip bulunduruyor:uzaktan kumandal? helikopter için bir pilot,kamera i?levlerini ayarlamak için k?z?lötesi uzaktan kumanda kullanan bir kameraman,pilotu uçu? yolundaki engeller için uyarak iki güvenlik yard?mc?s?,ve çekimleri planlamak için yönetmen veya yap?mc?yla çal??an bir set koordinatörü.

Huard,uzaktan kumandal? helikopterli kamera sistemlerinin ileri teknolojili oyuncaklar gibi görünseler de,kullan?mlar?n?n önemli teknik bilgi ve deneyim gerektirdiklerini belirtti.

Uzaktan kumandal? helikopter genelde üç ila 10 dakika aras?nda havada çekim yap?yor.Yönetmen veya yap?mc? setteki bir ekranda görüntüyü gerçek zamanda izleyebiliyor.JVC kameran?n çekti?i SD görüntü canl? bir mikrodalga ba?lant?s? yoluyla setteki referans ekran? besleyen bir yöneltmeli antene veriliyor.

CopterStudios,GY-HM100 kameran?n SDHC kat? halli kay?t ortam? ve gerçek Finel Cut Pro kay?t kullanma avantaj?ndan da yararlan?yor.

2 Comments

  1. yunus diyor ki:

    fiyatı kac para

  2. yunus diyor ki:

    ögrenebilirmiyim

Bir Cevap Yazın