Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Vodafone Htc kampanyası

Bir gün önce nerede bu Vodafone kampanyal? Htc Desire derken bugün Vodafone sitesinde kampanya detaylar? aç?klanarak Android i?letim sistemli Htc Desire telefonlar sat??a sunuldu. Asl?nda kampanyal? olarak ucuza beklenen telefon bir anlamda bu beklentileri kar??lamasada kampanya detaylar?na gözatal?m.
HTC Desire
18 Ay 24 Ay
Cepnet 68 TL 53 TL
1 GB 90 TL 75 TL

Cepnet paketi ile birlikte 18 ayl?k sözle?me ile birlikte 1224,00 TL’ye  gelen HTC Desire’?n piyasadaki sat?? fiyatlar?: 1.269,00 TL’ye hepsiburada da, 1.249,00 TL’ye ereyonda sat?lmakta.

HTC Desire ve HTC HD Mini ilk kez ve sadece Vodafone’la Türkiye’de.

Ayda 45 TL’den ba?layan çok avantajl? fiyatlarla 3G’li ve dokunmatik ekranl? HTC modelleri Vodafone ’da!

Diledi?i zaman cepten e-postalar?n? kontrol etmek, Facebook, Twitter gibi sosyal a?larda dola?mak isteyenler için Android ??letim Sistemli HTC Desire ve Windows ??letim Sistemli HTC HD Mini ayl?k Cepnet veya 1 GB mobil internet paketleri ile kar??n?zda.

HTC Desire ve HTC HD Kampanyas?
HTC Desire HTC HD Mini
18 Ay 24 Ay 18 Ay 24 Ay
Cepnet 68 TL 53 TL 57 TL 45 TL
1 GB 90 TL 75 TL 79 TL 67 TL
 • Fiyatlar mobil internet ve cihaz taksit bedelleri içermekte olup, tüm vergiler dahildir.
Esaslar


Kat?l?m
 • Kampanyadan sadece bireysel/kurumsal fatural? ses tarifelerinden birini seçen mevcut veya yeni tüm fatural? aboneler yararlanabilirler.
 • Son 6 ayd?r fatural? Vodafone abonesi olan ve faturalar?n? düzenli ödeyen aboneler kampanyaya kredi karts?z kat?labileceklerdir. Bu kriterleri sa?lamayan aboneler taahhüt ettikleri ilk 12 ayl?k tutar? kampanya kapsam?nda yer alan banka kredi kartlar? ile 12 e?it taksit ile ödeyerek dahil olabilirler. MNP ile son 30 gün içerisinde geçi? yapm?? ve geçi? yapt??? operatöre ait en son faturas?n?n tüm vergiler dahil 75 TL veya üzeri (Fatura ibraz? ?artt?r) oldu?unu ibraz eden aboneler kampanyaya kredi karts?z dahil olabilirler.
 • Kampanya kapsam?nda sadece Yap?kredi WorldCard, Fortis WorldCard, Vak?fbank WorldCard, Anadolubank WorldCard, Garanti Bankas? Bonus Card, Garanti Bankas? Shop&Miles Card, Garanti Bankas? American Express Card, Denizbank Bonus Card, TEB Bonus Card, ?ekerbank Bonus Card, Akbank Axess Card, Akbank Carrefour Axess Card, Akbank Citi Axess Card, Akbank Fish Card ve Akbank Wings Card’lar? geçerlidir.
 • Bir GSM numaras? sadece bir kere kampanyadan yararlanabileceklerdir. Bir abone bir GSM hatt?yla ayn? anda sadece bir cihaz kampanyas?ndan yararlanabilir. Ba?ka bir Vodafone cihaz kampanyas?ndan yararlanabilmesi için ayr? bir GSM hatt?yla kampanyaya dahil olmas? gerekmektedir.
 • Bireysel bir mü?teri numaras? 3 farkl? GSM numaras?n? kampanya kapsam?na dahil edebilir.
 • Kurumsal bir mü?teri numaras? 50 farkl? GSM numaras?n? kampanya kapsam?na dahil edebilir.
 • Kampanya 26 Kas?m 2010 ile 31 Mart 2011 tarihleri aras?nda geçerli olacakt?r.
 • Ak?ll? telefonlar (iPhone,Android, Windows Mobile, Symbian, Palm, Blackberry vb. i?letim sistemine sahip), Tablet PC’ler (iPad,Samsung Galaxy vb.) ve Windows, Mac OS, Linux gibi i?letim sistemlerine sahip cihazlar üzerindeki üretici taraf?ndan yüklenmi? uygulamalar ve sonradan kullan?c? taraf?ndan yüklenmi? uygulamalar ile bunlar?n otomatik versiyon güncellemeleri data kullan?m? yaratabilir. Data paketiniz var ise söz konusu kullan?mlar bu paketten dü?er, yoksa standart mobil internet tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
 • ?lgili kampanya taahhütnamesi için t?klay?n.

Ücretlendirme

 • Kampanya kapsam?nda belirtilen fiyatlara cihaz bedeli, taahhüt süresi boyunca ayl?k CepNet ve 1 GB’l?k internet paket bedeli dahildir. Kampanya kapsam?nda yer alan CepNet paketinin bedeli 7,99 TL olup, 1 GB’l?k data kullan?m bedeli 30 TL olacakt?r. (Beliritlen fiyatlara tüm vergiler dahildir)
 • Ses ve SMS kullan?mlar? abonelerin bulundu?u tarife üzerinden ayr?ca ücretlendirilecektir.
 • Uluslararas? aramalar, yurtd???nda görü?me (roaming) ücretleri ve özel servis aramalar? için Vodafone Abonelik Paketleri ve Ücret Tarifeleri geçerlidir.
 • Uluslararas? SMS gönderimleri için yurtd??? SMS ücretleri geçerlidir.
 • 1 GB’l?k internet paket a??m? ve yurt d???ndaki data kullan?mlar? abonelerin bulundu?u tarife üzerinden ayr?ca ücretlendirilecektir.Vodafone Yeni Nesil Cihaz Kampanyas? tek fatura yap?s?n? desteklememektedir. Tek fatura servisini kullanan kurumsal abonelerin, kampanyaya dahil edilebilmesi için öncelikle abone hatt?n?n tek fatura servisinden ç?kart?lmas? ve daha sonra kampanyaya dahil edilmesi gerekmektedir.

?ptal

 • Taahhüt geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone GSM Abonelik Sözle?mesi ile tesis edilen aboneli?in abone taraf?ndan tek tarafl? olarak veya taahhütnamedeki yükümlülüklerini yerine getirmedi?i için Vodafone taraf?ndan feshedilmesi ve/veya hatt?n iptal edilmesi, dondurulmas?, k?s?tlanmas? ve/veya abonenin hatt?n? iptal etmesi, dondurmas?, k?s?tlamas?, devretmesi, ön ödemeli hatta çevirmesi, kampanya kapsam?nda kulland??? data paketini de?i?tirmek istemesi, herhangi bir ses tarifesini kullanmamas?, numara ta??nabilirli?i kapsam?nda ba?ka bir operatöre geçmesi durumunda cezai ?art olarak geri kalan aylar son gönderilecek faturaya yans?t?lacakt?r.

Bir Cevap Yazın