Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Windows 7’ye resmi hizmet paketi çıktı

Windows 7, the latest client version in the Mi...Image via WikipediaWindows 7 ve Windows Server 2008 R2’nin hizmet paketleri yay?nland?.

Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 için ?u ana kadar yay?nlanm?? olan bütün güncellemeleri içeren ilk hizmet paketi kullan?c?lar?n eri?imine aç?ld?.

Microsoft,  ki?isel bilgisayarlar ve sunucular?n en son destek düzeyinde tutulmas?na yard?mc? olacak Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 Service Pack 1’i  (Hizmet Paketi 1) yay?nlad?. Kullan?c?lar 22 ?ubat 2011 tarihinden itibaren Windows Update (Windows Güncelleme) ve Windows Download Center (Windows  Yükleme Merkezi’nden) yeni hizmet paketlerine eri?ebiliyor. Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 hizmet paketi daha önceden Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 için yay?nlanm?? olan bütün güncellemeleri içeriyor.

Öte yandan Windows 7 hizmet paketinde ise sadece ?u ana kadar ç?km?? olan güvenlik yamalar?yla beraber, donan?m deste?i ve baz? performans iyile?tirmeleri yer al?yor. Güvenlik ve performans güncellemelerini içeren bu önemli hizmet paketi sayesinde HDMI ses ayg?tlar?na ba?lan?rken geli?mi? güvenilirlik, XPS görüntüleyiciyi kullanarak yazd?rma ve yeniden ba?latt?ktan sonra Windows Gezgini’ndeki klasörleri geri yükleme gibi geli?tirmeler yer al?yor.

Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 SP1’i kar??dan yükleyip kurmak için buraya t?klayabilirsiniz.

Enhanced by Zemanta

Bir Cevap Yazın