Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Yo-Yo Ma


Yo-Yo Ma, ?? Sanat’taModern ça??n en ünlü çellisti, pop kültür dostu, ya?ayan en popüler klasik müzisyenlerden Yo-Yo Ma, 10 Mart’ta bir kez daha ?? Sanat’ta.
1955 do?umlu Çin as?ll? bir Amerikal? olan Yo-Yo Ma, ya?ayan en popüler çellist ve tüm zamanlar?n en iyi üç çellistinden biri. (Di?erleri, hani genel kültür olsun diye, Jacqueline du Pré ve Mstislav Rostropovich).
Klasik müzik severler bu adam? dört ya??ndan beri takip ediyor ama bizce klasik müzikle hiç ilgilenmesen bile Yo-Yo Ma’y? duymu? olabilirsin. “Seinfeld”de Kramer’?n s?kça “Yo-Yo Ma” diye ba??rd???n?, “West Wing”de ona özel bir bölüm oldu?unu, “Fraiser”da göründü?ünü dü?ünürsek, bunlardan birinde ona denk gelmi? olman gayet mümkün. Peki, geçen y?l Santana’n?n ç?kard??? The Beatles cover’? ‘My Guitar Gently Weeps’in videosunda çello çalan o adam kimdi?
Yo-Yo Ma, ?? Sanat’taOn be? Grammy ödüllü Yo-Yo Ma, Bach’?n cello süitlerini en iyi çalan müzisyen say?l?yor. Be? ya??ndayken dahi çocuk olarak kabul edilmi?, yedi ya??ndayken Kennedy’ye konser vermi?, ?imdiye kadar yetmi? be?ten fazla albümde çalm?? Yo-Yo Ma, Birle?mi? Milletler bar?? elçili?i yapmaktan Steve Jobs’un kankas? olmaya kadar birçok ?a??rt?c? özelli?e sahip.
Yo-Yo Ma’n?n 1712 yap?m? Davidoff isimli bir Stradivarius çello kulland???n? ekleyelim. Strad’? Bach yorumlar?nda kulland??? ve ?? Sanat konserinde klasik repertuar?n? çalaca?? dü?ünülürse, bizi Davidoff ile ?ereflendirece?ini beklememiz yanl?? olmaz. Bu konserde ona ?ngiltere’nin en sayg?n piyanistlerinden Kathryn Stott e?lik edece?ini de belirtelim.

Bir Cevap Yazın